• Yüksekokul Kurulu

    • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ   - Meslek Yüksekokul Müdürü  
    • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ   - Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı V.
    • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
    • Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ        - Ormancılık Bölüm Başkanı
    • Öğr. Gör. Caner DİLBER                     - Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı