• Yüksekokul Kurulu

    • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Meslek Yüksekokul Müdürü  
    • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı V.
    • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
    • Öğr. Gör. Caner DİLBER - Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı