İş Akış Şemaları

Eğitim Öğretim Araç-Gereçleri Temini İş Akış Şeması Tıklayınız

Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Tıklayınız

Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Şeması Tıklayınız

Sıhhi İzin Kullanımı İş Akış Şeması Tıklayınız

Yurtdışı İzin Kullanma İş Akış Şeması Tıklayınız

Konferans Panel vb. Organizasyonu İş Akış Şeması Tıklayınız

Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri İş Akış Şeması Tıklayınız

Staj İş Akış Şeması Tıklayınız

Sınav Süreci İş Akış Şeması Tıklayınız