Yönetim Kurulu

  • Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ - Başkan
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi Seda ERKAN BUĞDAY- Üye
  • Öğr. Gör. Dr. Caner DİLBER  -  Üye (Müdür Yrd.)