Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Yer: Ballıca Kampüsü              |              E-posta: ogk@karatekin.edu.tr 

Genel Bilgi

Yüksekokulumuzun Özel Koruma ve güvenlik programımızda  özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı uzmanlaşmış ara elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim verilmekedir.

Programın Amacı ve Hedefleri

Öğrencilere özel güvenlik personelinin sahip olmasi gereken bilgileri kazandırmak, bu alandaki başlıca kanunları öğreterek temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız özel ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler

Misyon

Ön lisans düzeyinde akademik eğitim alarak özel güvenlik personeli olmak isteyenlerin, bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri ve fiziki yeterlilikleri kazanmış, hak ve sorumlulukları çerçevesinde görev alanında uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen ve uygulayabilen, uluslararası zeminde temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı uzman ve profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Analitik zekâya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri, çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 2. Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme
 3. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
 5. Güvenlik tedbirleri hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma
 6. Güvenlik sistemlerini etkin kullanabilme
 7. Güvenlik acil durum prosedürlerine uygun davranma ve raporlama yapmaMesleki ve etik sorumluluk bilinci,
 8. Toplumla iletişim kurma becerisi kazanmaÇözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma, çözüm önerileri sunma ve sorumlularla paylaşma,
 9. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 10. Uyuşturucu maddeleri ile karşılaştığı zaman tanıma becerisi kazanma
 11. Dedektiflik, sabotaj ve özel görevler konularında bilgi sahibi olma ve yakın koruma görevi yapabilme
 12. Kimyasal ve patlayıcı maddelere karşı önleyici tedbirler alabilme
 13. Suç mahallerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alabilme
 14. Suikast ve benzeri olaylarda hareket tarzını bilme ve olaylara ilk müdahalede gerekli tedbirleri alabilme
 15. İlk yardım müdahalesi yapabilme

Ders Planı AKTS Kredileri

Ders Katalogları

Ders Prog. Çıktı İlşk.

Alınacak Derece

Özel Güvenlik ve Koruma Programı`ndan mezun olan öğrencilere `önlisans diploması` verilir

Kabul Koşulları

Tam teşekküllü bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi istenir.

Özel Güvenlik ve Koruma Mezun Olan Adayların Çalışabileği Alanlar

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

•    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    Sosyal Hizmet
 Bölümlerine  devam edebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir

Sınav Değerlendirme Kuralları

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD)  harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ancak mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gerekir.

Öğretim Elemanları

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SÖYLER
 • Öğr. Gör. Dr. Eray GÖÇ
 • Öğr. Gör. Dr. Caner DİLBER
 • Öğr. Gör. Dr. Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
 • Öğr. Gör. Resul COBUTOĞLU