Yönetim Kurulu

  • Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ - Başkan
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi B. Seda KURŞUN AKTAR - Üye
  • Öğr. Gör. Caner DİLBER  -  Üye (Müdür Yrd.)