• Yönetim Kurulu

    • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Başkan
    • Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ - Üye 
    • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Üye 
    • Dr. Öğr. Üyesi B. Seda KURŞUN AKTAR - Üye
    • Öğr. Gör. Caner DİLBER  -  Üye (Müdür Yrd.)