• Misyonumuz

    Üretken, araştırmacı, özgüven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine, toplumda sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli mesleki, teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayan, çağın teknolojik ve gelişmelerin gereklerini yerine getirecek nitelikli ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.