AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERE EK SINAV HAKKI TANINMASI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın, 19.10.2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-78160 sayılı yazısı gereğince, azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için  alınmamış veya  devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmıştır. Bu haktan 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilerde yararlanabileceklerdir.

https://oidb.karatekin.edu.tr/azami-o%C4%9Frenim-suresini-dolduran-o%C4%9Frencilere-ek-sinav-hakki-26047-duyurusu-icerigi.karatekin

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe