Yüksekokul Kurulu

  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Meslek Yüksekokul Müdürü  
  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı V.
  • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
  • Öğr. Gör. Caner DİLBER - Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı