Yönetim Kurulu

  • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cem KARAKOÇ - Başkan
  • Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Neşet DİZDAR - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi Ruhan ALTUN ANAYURT - Üye 
  • Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ- Üye
  • Öğr. Gör. Caner DİLBER  -  Üye (Müdür Yrd.)