İdari Personel

  • Adem MARAŞ - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  (Dahili : 5011)
  • Osman CİNKAR - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  (Dahili : 5015)
  • Ramazan ARSLAN - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  (Dahili : 5157)